Konkurs na wyłonienie Partnera w zakresie wynajmu Laboratorium Innowacyjnego w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym

Konkurs na wyłonienie Partnera w zakresie wynajmu Laboratorium Innowacyjnego w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym

26/06/2020 09:12 przez Katarzyna Rawska Konkursy i ogłoszenia

Dyrektor Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego zaprasza do udziału w Konkursie podmioty zainteresowane wynajmem Laboratorium Innowacyjnego w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym.

Przedmiot konkursu: najem dwóch segmentów hali wraz ze sprzętem (uniwersalne centrum do obróbki laserowej 3D z laserem półprzewodnikowym TRUMPF typ TruLaser 7040 S0541C0158 oraz hydrauliczna prasa krawędziowa CNC TRUMPF typ TruBend 5085 SX B0503A0647), znajdujących się na parterze budynku Centrum Technologicznego przy ul. Żurawiej 71A Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego, o łącznej powierzchni 597,30 m2.


Uwaga! Termin składania ofert do dnia 17 lipca 2020 r., do godziny 15:00.


Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie i dostarczona do siedziby Organizatora lub przesłana na adres: Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, ul. Żurawia 71 pok. 1.29, 15-540 Białystok z dopiskiem: „Konkurs na Laboratorium Innowacyjne”.


Szczegółowe informacje na temat konkursu zawarte są w Regulaminie Konkursu.

Pliki do pobrania

  • BPNT-2501.III.6.2020 Ogłoszenie

  • BPNT-2501.III.6.2020 Regulamin konkursu

  • BPNT-2501.III.6.2020 Zał.1 Rzut kondygnacji budynku

  • BPNT-2501.III.6.2020 Zał.2 Regulamin Porządkowy Obiektów BPN-T

  • BPNT-2501.III.6.2020 Zał.3 FORMULARZ OFERTOWY.docx

  • BPNT-2501.III.6.2020 Zał.5 UMOWA O WSPÓLNOŚCI PROJEKTÓW WYNALAZCZYCH

  • BPNT-2501.III.6.2020 Zał.4 draft umowy

  • Protokół z wyboru oferty