Konkurs na wyłonienie Partnera w zakresie najmu przestrzeni laboratoryjno-magazynowej w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym

Konkurs na wyłonienie Partnera w zakresie najmu przestrzeni laboratoryjno-magazynowej w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym

26/08/2020 13:06 przez Katarzyna Rawska Konkursy i ogłoszenia

Dyrektor Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego zaprasza do udziału w Konkursie podmioty zainteresowane wynajmem lokali w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym.

Przedmiot konkursu: dwa pomieszczenia, o łącznej powierzchni 34,61 m2, jedno laboratoryjne (o powierzchni 11,32 m2) i jedno magazynowe (o powierzchni 23,29 m2), znajdujących się na parterze budynku Centrum Technologicznego przy ul. Żurawiej 71A Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego.

Uwaga! Termin składania ofert do dnia 31 sierpnia 2020 r., do godziny 10:00.


Status: rozstrzygnięto

Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie i dostarczona do siedziby Organizatora lub przesłana na adres: Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, ul. Żurawia 71 pok. 1.29, 15-540 Białystok z dopiskiem: „Konkurs na wynajem przestrzeni laboratoryjno-magazynowej w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym”.

Szczegółowe informacje na temat konkursu 

zawarte są w Regulaminie Konkursu.

Pliki do pobrania

  • BPN-T.2501.III.8.2020 Ogłoszenie o konkursie

  • BPN-T.2501.III.8.2020 Regulamin Konkursu

  • BPN-T.2501.III.8.2020 zał 1. Rzut

  • BPN-T.2501.III.8.2020 zał 2. Regulamin porządkowy

  • BPN-T.2501.III.8.2020 zał 3 Formularz Ofertowy

  • BPN-T.2501.III.8.2020 zał 4. Wzór umowy

  • Protokół konkursu