Konkurs na wyłonienie Partnera w zakresie najmu lokali przeznaczonych pod działalność w zakresie sieciowania i kojarzenia partnerów biznesowych w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym

Konkurs na wyłonienie Partnera w zakresie najmu lokali przeznaczonych pod działalność w zakresie sieciowania i kojarzenia partnerów biznesowych w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym

02/07/2020 17:21 przez Katarzyna Rawska Konkursy i ogłoszenia

Dyrektor Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego zaprasza do udziału w Konkursie podmioty zainteresowane wynajmem lokali w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym.

Przedmiot konkursu: czterech pomieszczeń biurowych (o łącznej powierzchni 79,91 m2) oraz jednego magazynowego (o powierzchni 3,67 m2), znajdujących się na drugim piętrze budynku Inkubatora Technologicznego i Administracji przy ul. Żurawiej 71 Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego.


Status: rozstrzygnięto


Uwaga! Termin składania ofert do dnia 10 lipca 2020 r., do godziny 15:00.


Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie i dostarczona do siedziby Organizatora lub przesłana na adres: Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, ul. Żurawia 71 pok. 1.29, 15-540 Białystok z dopiskiem: „Konkurs na wynajem lokali w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie sieciowania i kojarzenia partnerów biznesowych”.

Szczegółowe informacje na temat konkursu zawarte są w 

Regulaminie Konkursu.

Pliki do pobrania

  • BPNT.2501.III.7.2020 Ogłoszenie o konkursie

  • BPNT.2501.III.7.2020 Regulamin konkursu

  • BPNT.2501.III.7.2020 Zał.1 Rzut.

  • BPNT.2501.III.7.2020 Zał.2 Regulamin Porządkowy Obiektów BPNT

  • BPNT.2501.III.7.2020  Zał. 3 Formularz ofertowy

  • BPNT.2501.III.7.2020 Zał.4 wzór umowy

  • Protokół z oceny ofert

  • Protokół z wyboru ofert