Konkurs na sprzedaż uniwersalnego centrum do obróbki laserowej 3D z laserem półprzewodnikowym TruLaser TRUMPF

Konkurs na sprzedaż uniwersalnego centrum do obróbki laserowej 3D z laserem półprzewodnikowym TruLaser TRUMPF

07/06/2023 14:37 przez Kamila Lebiedzińska Aktualności Konkursy i ogłoszenia

Dyrektor Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego zaprasza do udziału w Konkursie podmioty zainteresowane zakupem uniwersalnego centrum do obróbki laserowej 3D
z laserem półprzewodnikowym TruLaser TRUMPF.

Uwaga! Termin składania ofert do dnia 31 sierpnia 2023 r., do godziny 10:00.

Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie i dostarczona do siedziby Organizatora lub przesłana na adres: Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, ul. Żurawia 71 pok. 1.29, 15-540 Białystok z dopiskiem: „Konkurs sprzedaży uniwersalnego centrum do obróbki laserowej 3D z laserem półprzewodnikowym TruLaser TRUMPF”.Aktualizacja (31.08.2023)

Termin składania ofert wydłużono do dnia 29 września 2023 roku, do godz. 10.00.

Szczegółowe informacje na temat konkursu zawarte są w Regulaminie Konkursu.


Status: NIEROZSTRZYGNIĘTY

Pliki do pobrania

  • INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

  • BPN-T.2501.III.1.2023-Informacja o wydłużeniu terminu składania ofert 3

  • BPN-T.2501.III.1.2023-Informacja o wydłużeniu terminu składania ofert 2

  • BPNT.2501.III.5.2023-Informacja o wydłużeniu terminu składania ofert

  • BPNT.2501.III.5.2023-Ogłoszenie

  • BPN-T.2501.III.5.2023-Regulamin konkursu

  • BPNT.2501.III.5.2023-Regulamin

  • BPN-T.2501.III.5.2023-Załącznik nr 1-Formularz ofertowy

  • BPN-T.2501.III.5.2023-Załącznik nr 2–Wzór umowy