Dostawa przełączników sieciowych oraz urządzeń UTM na potrzeby BPN-T

Dostawa przełączników sieciowych oraz urządzeń UTM na potrzeby BPN-T

08/05/2024 10:46 przez Paulina Kot Zamówienia publiczne

Przedmiot zamówienia: Dostawa przełączników sieciowych oraz urządzeń UTM na potrzeby BPN-T

Termin składania ofert: 17.05.2024 r., godz. 09:00 


Data utworzenia: 08.05.2024 r.


Kategoria: Dostawy

Osoby do kontaktu: Krystian Kamiński, Kamil Kalinowski, Paulina Kot

Strona prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6342e28c-0d05-11ef-9b7e-467806a93518