Dostawa artykułów papierniczych, biurowych i materiałów eksploatacyjnych do BPN-T w 2020 roku

Dostawa artykułów papierniczych, biurowych i materiałów eksploatacyjnych do BPN-T w 2020 roku

01/06/2020 11:54 przez Katarzyna Drzewaszewska Zamówienia publiczne

Przedmiot zamówienia: "Dostawa artykułów papierniczych, biurowych i materiałów eksploatacyjnych do BPN-T w 2020 roku"

Nr zamówienia: BPN-T.271.1.052601.2020

Data utworzenia: 01.06.2020 r.

Kategoria: Dostawy

Termin składania ofert: 10.06.2020 r. do godz. 10:00.

Osoby do kontaktu: Edyta Gawryluk, Kamil Kalinowski, Katarzyna Drzewaszewska

Pliki do pobrania

  • BPN-T.271.1.052601.2020 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

  • BPN-T.271.1.052601.2020 - ZAŁĄCZNIK NR 1

  • BPN-T.271.1.052601.2020 - ZAŁĄCZNIK NR 2

  • BPN-T.271.1.052601.2020 - ZAŁĄCZNIK NR 3

  • BPN-T.271.1.052601.2020 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

  • BPN-T.271.1.052601.2020 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY