Dostawa akcesoriów i urządzeń peryferyjnych

Dostawa akcesoriów i urządzeń peryferyjnych

29/10/2020 13:46 przez Kamil Kalinowski Zamówienia publiczne

Przedmiot zamówienia: Dostawa akcesoriów i urządzeń peryferyjnych

Nr zamówienia: BPN-T.271.1.102701.2020

Data utworzenia: 29.10.2020 r.

Kategoria: Dostawa

Termin składania ofert: 09.11.2020 r. do godz. 10:00.

Osoby do kontaktu: Michał Szuszkiewicz, Kamil Kalinowski

Pliki do pobrania

  • BPN-T.271.1.102701.2020 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

  • BPN-T.271.1.102701.2020 - ZAŁĄCZNIK NR 1 (FORMULARZ OFERTOWY)

  • BPN-T.271.1.102701.2020 - ZAŁĄCZNIK NR 2 (PROJEKT UMOWY)

  • BPN-T.271.1.102701.2020 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY