Dostawa 6 komputerów przenośnych typu notebook wraz ze stacjami dokującymi na potrzeby Działu Rozwoju BPN-T

Dostawa 6 komputerów przenośnych typu notebook wraz ze stacjami dokującymi na potrzeby Działu Rozwoju BPN-T

30/09/2020 12:25 przez Kamil Kalinowski Zamówienia publiczne

Przedmiot zamówienia: Dostawa 6 komputerów przenośnych typu notebook wraz ze stacjami dokującymi na potrzeby Działu Rozwoju BPN-T

Nr zamówienia: BPN-T.271.1.092502.2020

Data utworzenia: 30.09.2020 r.

Kategoria: Dostawa

Termin składania ofert: 12.10.2020 r. do godz. 10:00.

Osoby do kontaktu: Michał Szuszkiewicz, Kamil Kalinowski

Pliki do pobrania

  • BPN-T.271.1.092502.2020 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

  • BPN-T.271.1.092502.2020 - ZAŁĄCZNIK NR 2 (PROJEKT UMOWY)

  • BPN-T.271.1.092502.2020 - ZAŁĄCZNIK NR 1 (FORMULARZ OFERTOWY)

  • BPN-T.271.1.092502.2020 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

  • BPN-T.271.1.092502.2020 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  • BPN-T.271.1.092502.2020 - ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA