Długotrwały najem jednego samochodu osobowego, na okres trzech lat (36 miesięcy)

Długotrwały najem jednego samochodu osobowego, na okres trzech lat (36 miesięcy)

15/12/2020 12:11 przez Kamil Kalinowski Zamówienia publiczne Konkursy i ogłoszenia

Przedmiot zamówienia: Długotrwały najem jednego samochodu osobowego, na okres trzech lat (36 miesięcy)

Nr zamówienia: BPN-T.271.1.120901.2020

Data utworzenia: 15.12.2020 r.

Kategoria: Usługi

Termin składania ofert: 29.12.2020 r., do godz. 9:00

Osoby do kontaktu: Kamil Kalinowski, Edyta Gawryluk, Magdalena Zawadzka

Pliki do pobrania

  • BPN-T.271.1.120901.2020 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

  • BPN-T.271.1.120901.2020 - ZAŁĄCZNIK NR 1 (FORMULARZ OFERTOWY)

  • BPN-T.271.1.120901.2020 - ZAŁĄCZNIK NR 2 (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY)

  • BPN-T.271.1.120901.2020 - WYJAŚNIENIE TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

  • BPN-T.271.1.120901.2020 - ZAŁĄCZNIK NR 1 (FORMULARZ OFERTOWY)-18.12.2020

  • BPN-T.271.1.120901.2020 - WYJAŚNIENIE TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 2

  • BPN-T.271.1.120901.2020 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

  • BPN-T.271.1.120901.2020 - ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA