Długotrwały najem jednego samochodu osobowego na okres 36 miesięcy

Długotrwały najem jednego samochodu osobowego na okres 36 miesięcy

11/09/2020 13:34 przez Katarzyna Drzewaszewska Zamówienia publiczne

Przedmiotem zamówienia jest: ,,Długotrwały najem jednego samochodu osobowego na okres 36 miesięcy"

Nr zamówienia: BPN-T.271.1.090801.2020

Data utworzenia: 11.09.2020 r.

Kategoria: Usługi

Termin składania ofert: 25.09.2020 r., do godz. 9:00 - UWAGA NOWY TERMIN !

Osoby do kontaktu: Kamil Kalinowski, Edyta Gawryluk, Katarzyna Drzewaszewska

Pliki do pobrania

  • BPN-T.271.1.090801.2020 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

  • BPN-T.271.1.090801.2020 - FORMULARZ OFERTOWY

  • BPN-T.271.1.090801.2020 - ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

  • BPN-T.271.1.090801.2020 - WYJAŚNIENIE TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

  • BPN-T.271.1.090801.2020 - WYJAŚNIENIE TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 2

  • BPN-T.271.1.090801.2020 - OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

  • BPN-T.271.1.090801.2020 - INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA