Postępowania

Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora w Dziale Rozwoju - Koordynator wydarzeń startupowych i usług specjalistycznych

Konkursy i ogłoszenia 27/10/2020 09:00

Dyrektor Białostockiego Parku Naukowo–Technologicznego ogłasza nabór na stanowisko: Inspektora w Dziale Rozwoju - Koordynator wydarzeń startupowych i usług specjalistycznych w ramach projektu pn. „Platforma startowa dla nowych pomysłów – Hub of Talents 2”, nr projektu POPW.01.01.01-20-0001/18 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (POPW).

więcej