Wykonanie badania marketingowego dotyczącego testu konceptu usługi, dedykowanej osobom zamierzającym nabyć mieszkanie w okresie najbliższych 12 miesięcy na rynku pierwotnym na rzecz Spółki inkubowanej DEVELOPERGO, w ramach projektu pn. Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 2

Wykonanie badania marketingowego dotyczącego testu konceptu usługi, dedykowanej osobom zamierzającym nabyć mieszkanie w okresie najbliższych 12 miesięcy na rynku pierwotnym na rzecz Spółki inkubowanej DEVELOPERGO, w ramach projektu pn. Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 2

10/01/2020 13:44 przez Katarzyna Drzewaszewska Zamówienia publiczne

Przedmiot zamówienia: ,,Wykonanie badania marketingowego dotyczącego testu konceptu usługi, dedykowanej osobom zamierzającym nabyć mieszkanie w okresie najbliższych 12 miesięcy na rynku pierwotnym na rzecz Spółki inkubowanej DEVELOPERGO, w ramach projektu pn. Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 2"

Nr zamówienia: BPN-T.271.1.011001.2020

Data utworzenia: 10.01.2020 r.

Kategoria: Usługi

Termin składania ofert: 21.01.2020 r., do godz. 10:00

Osoby do kontaktu: Urszula Kacprowska, Kamil Kalinowski, Katarzyna Drzewaszewska

Status: rozstrzygnięte

Pliki do pobrania

  • BPN-T.271.1.011001.2020 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

  • BPN-T.271.1.011001.2020 - ZAŁĄCZNIK NR 1

  • BPN-T.271.1.011001.2020 - ZAŁĄCZNIK NR 2

  • BPN-T.271.1.011001.2020 - ZAŁĄCZNIK NR 3

  • BPN-T.271.1.011001.2020 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY