Opracowanie koncepcji nowoczesnej linii automatycznej służącej do porcjowania, pakowania, etykietowania, sortowania i kompletowania zróżnicowanych pojemników cateringowych na rzecz Spółki inkubowanej ORIGAMI TECH sp. z o.o., w ramach projektu pn. Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 2

Opracowanie koncepcji nowoczesnej linii automatycznej służącej do porcjowania, pakowania, etykietowania, sortowania i kompletowania zróżnicowanych pojemników cateringowych na rzecz Spółki inkubowanej ORIGAMI TECH sp. z o.o., w ramach projektu pn. Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 2

23/10/2020 11:08 przez Kamil Kalinowski Zamówienia publiczne

Przedmiot zamówienia: Opracowanie koncepcji nowoczesnej linii automatycznej służącej do porcjowania, pakowania, etykietowania, sortowania i kompletowania zróżnicowanych pojemników cateringowych na rzecz Spółki inkubowanej ORIGAMI TECH sp. z o.o., w ramach projektu pn. Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 2

Nr zamówienia: BPN-T.271.1.101903.2020

Data utworzenia: 23.10.2020 r.

Kategoria: Usługa

Termin składania ofert: 02.11.2020 r. do godz. 10:00.

Osoby do kontaktu: Urszula Kacprowska, Kamil Kalinowski

Pliki do pobrania

  • BPN-T.271.1.101903.2020 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

  • BPN-T.271.1.101903.2020 - ZAŁĄCZNIK NR 1

  • BPN-T.271.1.101903.2020 - ZAŁĄCZNIK NR 2

  • BPN-T.271.1.101903.2020 - ZAŁĄCZNIK NR 3

  • BPN-T.271.1.101903.2020 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY