Bio-skaner PET/MR - Laboratorium Obrazowania Molekularnego

Bio-skaner PET/MR - Laboratorium Obrazowania Molekularnego

Laboratorium Obrazowania Molekularnego z pracownią izotopową klasy II wyposażone jest w innowacyjną na skalę światową aparaturę diagnostyczną - skaner PET/MR (aparat Biograph mMR, 3.0 Tesla) – połączenie pozytonowej tomografii emisyjnej z rez.onansem magnetycznym. Laboratorium stwarza możliwość prowadzenia unikalnych badań w wielu dziedzinach medycyny, informatyki i fizyki m.in. poszukiwania wczesnych markerów w chorobie Alzheimera, rozpoznania i monitorowania guzów głowy i szyi, we wczesnej diagnostyce i ocenie terapii w zaburzeniach poznawczych i przy objawach wytwórczych w psychiatrii oraz w tworzeniu dynamicznych modeli 3D organów.


Operatorem laboratorium jest spółka celowa Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku - „Laboratorium Obrazowania Molekularnego i Rozwoju Technologii UMB” sp. z o.o.


W laboratorium prowadzona jest pracownia badań diagnostycznych Bio-skaner PET/MR. Dzięki najnowocześniejszemu urządzeniu do badań obrazowych całego ciała - BiographMR, istnieje tu możliwość wykonania badań rez.onansu magnetycznego oraz badań PET/MR z użyciem 18F-FDG.

Obecnie pacjenci mogą również rejestrować się na badania PET/CT prowadzone przez firmę Cyklosfera, która uruchomiła w BPN-T pracownię PET/CT.

Dostępność obu badań PET sprawia, że pacjent może bez kolejek, w komfortowych warunkach, zostać szybko zdiagnozowany przez najlepszych specjalistów. Współpraca tych dwóch najbardziej zaawansowanych technologicznie urządzeń jest unikatowa w skali światowej.

Pracownia badań diagnostycznych spełnia wszystkie warunki stawiane tego typu placówkom, począwszy od Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a na Państwowej Agencji Atomistyki skończywszy.


Informacje o badaniu oraz rejestracja telefoniczna dostępne są pod numerami: 
85 686 50 94 lub +48 883 687 470.


Więcej informacji: www.bioskaner.eu

Pracowania Bio-skaner PET/MR