Projektowanie modeli biznesowych

Projektowanie modeli biznesowych

Model biznesowy firmy przedstawia, w jaki sposób firma tworzy wartości i dostarcza je na rynek. Opracowanie modelu biznesowego jest strategicznym narzędziem zarządzania nowoczesną firmą. To element tworzenia strategii dla istniejącej firmy lub nowego projektu biznesowego.

W czym możemy Ci pomóc?

  • Analiza i przegotowanie modelu biznesowego – np. Business Model Canvas.
  • Zdefiniujemy wspólnie propozycje wartości dla wybranego segmentu klientów.
  • Zidentyfikujemy szanse i zagrożenia przy wprowadzaniu nowych produktów/usług, rozszerzaniu rynków zbytu.

Skontaktuj się z nami