Doradztwo w zakresie prawa zamówień publicznych

Doradztwo w zakresie prawa zamówień publicznych

Udział w zamówieniach publicznych często jest skomplikowanym procesem, pomożemy go zrozumieć.

Zainteresowanym przedsiębiorcom oferujemy usługi doradcze w zakresie:

  • Wyszukiwania ogłoszeń o zamówieniu.
  • Przygotowania zapytań o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  • Przygotowania oferty pod względem wymogów określonych ustawą Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do tejże ustawy.
  • Udzielania wyjaśnień i uzupełnień w zakresie przedłożonych oświadczeń lub dokumentów oraz wyjaśnień treści oferty.
  • Przysługujących środków ochrony prawnej (odwołanie, skarga do sądu).

Skontaktuj się z nami