Doradztwo w zakresie finansowo-księgowym

Doradztwo w zakresie finansowo-księgowym

Jeśli masz pytanie związane z księgowością w Twojej firmie, udzielimy doradztwa m.in. z zakresu podatków, ubezpieczeń społecznych, płac, sprawozdawczości czy wartości niematerialnych i prawnych.

Zainteresowanym przedsiębiorcom oferujemy usługi doradcze w zakresie:

  • Ubezpieczeń społecznych ZUS.
  • Podatku dochodowego od osób fizycznych.
  • Podatku VAT.
  • Ewidencji środków trwałych.
  • Wartości niematerialnych i prawnych.
  • Płac.
  • Sprawozdawczości GUS.

Skontaktuj się z nami