Doradztwo prawne

Doradztwo prawne

Prowadzenie działalności gospodarczej nierozerwalnie wiąże się z prawidłowym stosowaniem prawa. Jeśli masz jakieś wątpliwości postaramy się pomóc.

Zainteresowanym przedsiębiorcom oferujemy usługi prawne w następujących dziedzinach:

  • Prawo cywilne ( m.in. w aspekcie umów cywilno-prawnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, zawieranie, rozwiązywanie, weryfikowanie i analiza umów, konsekwencje istniejących zapisów, gwarancja, rękojmia).
  • Prawo handlowe ( m.in. w aspekcie zakładania jednoosobowej działalności, tworzenia spółek prawa handlowego, rejestracji, rozwiązywania, przekształcania formy prawnej podmiotów, sprawozdawczości, bieżące doradztwo prawne przedsiębiorców w aspekcie wypełniania obowiązków wobec urzędów administracji publicznej i sądów nałożonych na podmioty przez przepisy prawa).
  • Prawo pracy ( m.in. zagadnienia pracownicze, zakaz konkurencji, klauzule poufności).
  • Doradztwo prawne w zakresie ochrony danych osobowych, w tym ramach świadczenia usług drogą elektroniczną, umów handlowych.
  • Doradztwo w zakresie zarządzania wierzytelnościami (monitorowanie, weryfikacja kontrahentów).
  • Doradztwo w zakresie bieżącej działalności.

Skontaktuj się z nami

Pliki do pobrania

  • Wniosek o doradztwo

  • Wzór karty doradztwa

  • Regulamin doradztwo prawne