Koordynator dostępności

Koordynator dostępności

Koordynator dostępności odpowiada między innymi za wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Białostocki Park Naukowo-Technologiczny oraz monitorowanie zapewnienia przez ten resort dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

Koordynator dostępności

Katarzyna Rawska


e-mail: k.rawska@bpnt.bialystok.pl

telefon: 85 722 20 56