Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Białostocki Park Naukowo-Technologiczny zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego bpnt.bialystok.pl.

Data publikacji strony internetowej: 13-07-2016

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 13-05-2020

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


Treści niedostępne:

  • niektóre filmy sprzed 23 września 2020 roku nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • „Wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo. Zapewnienie dostępności tej funkcji oznacza bardzo wysokie koszty, które oceniliśmy jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej.  
  • na stronie mogą występować graficzne pliki PDF.


Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 17-11-2020.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 11-03-2024.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do Koordynatora ds. dostępności - Katarzyny Rawskiej.


mail: k.rawska@bpnt.bialystok.pl

telefon: 85 722 20 56

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej (imię, nazwisko, numer telefonu bądź e-mail),
  • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
  • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.
W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek: Inkubator Technologiczny Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego ul. Żurawia 71


Wejście główne do budynku Inkubatora Technologicznego jest dostępne od strony ulicy Żurawiej z poziomu chodnika. 

Obsługa interesantów odbywa się w pokojach administracji BPN-T, umiejscowionych na pierwszym piętrze budynku - dojazd windą osobową.
Przy wejściu umiejscowiona jest recepcja, gdzie można uzyskać informacje o przemieszczaniu się w obiekcie. 

W budynku są cztery windy osobowe przystosowane dla osób niepełnosprawnych oraz osób niewidomych - oznaczenia przycisków na tablicy sterującej w języku Braillea.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na wszystkich piętrach.

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze budynku.

Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma systemu umożliwiającego zdalne, bezpłatne skorzystanie z usług tłumacza migowego w godzinach pracy BPN-T.


Budynek: Centrum Technologiczne Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego ul. Żurawia 71A


Wejście główne do budynku Centrum Technologicznego jest dostępne po przejściu przez teren zielony oddzielający oba budynki bądź z parkingów znajdujących się od strony północnej (ulicy borsuczej),oraz południowej (ulicy Kuronia) budynku.

Wejście z tyłu dostępne jest z parkingu znajdującego się ze wschodniej strony budynku. 

Oba wejścia są z poziomu chodnika. 

Winda osobowa dostępna jest przy tylnym wejściu, jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych oraz osób niewidomych - oznaczenia przycisków na tablicy sterującej w języku Braillea.

Przy wejściu głównym umiejscowiona jest recepcja, gdzie można uzyskać informacje o przemieszczaniu się w obiekcie. 

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na wszystkich piętrach.

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze budynku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma systemu umożliwiającego zdalne, bezpłatne skorzystanie z usług tłumacza migowego w godzinach pracy BPN-T