Rada Programowa Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego

Rada Programowa Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego

Rada Programowa Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego to organ o charakterze opiniotwórczo-doradczym w zakresie zasad funkcjonowania i kierunków rozwoju BPN-T, w tym dotyczących:


 • tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju podmiotów prowadzących działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną,
 • wyznaczania strategicznych kierunków i trendów rozwoju Parku,
 • kreowania efektywnych powiązań pomiędzy nauką i biznesem,
 • zakresu świadczenia usług badawczo – rozwojowych w Parku,
 • innowacyjności przedsiębiorstw zainteresowanych nabyciem terenów inwestycyjnych w Parku


Rada składa się z 11 ekspertów - przedstawicieli lokalnego środowiska naukowego i gospodarczego.

Imienny skład Rady:


 • dr hab. inż. Roman Kaczyński, prof. nzw. - Politechnika Białostocka;
 • dr inż. Wojciech Trzasko - Politechnika Białostocka;
 • dr hab. Robert Ciborowski, prof. UwB - Uniwersytet w Białymstoku;
 • dr hab. Izabela Święcicka, prof. UwB - Uniwersytet w Białymstoku;
 • prof. dr hab. Elżbieta Skrzydlewska - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku;
 • dr hab. Marcin Moniuszko - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku;
 • Zdzisław Wilczko - Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku;
 • Sebastian Rynkiewicz - Klaster Obróbki Metali;
 • Michał Charkiewicz - Podlaski Związek Pracodawców;
 • Jarosław Mojsiejuk - Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji;
 • Mariusz Tomaka - Polsko-Amerykańska Rada Współpracy.


II kadencja Rady Programowej BPN-T została powołana 6 października 2015 r. przez Prezydenta Miasta Białegostoku – dr hab. Tadeusza Truskolaskiego.


Posiedzenia Rady są zwoływane przez Dyrektora Parku z inicjatywy własnej lub na wniosek Prezydenta Miasta Białegostoku. Kadencja Rady trwa 3 lata.