Projekty

REDIS – Restructuring Districts into Science Quarters

Równolegle z tworzeniem Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego, Miasto Białystok było także partnerem projektu REDIS – Restructuring Districts into Science Quarters, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu URBACT II – wspierającego rozwój miast.

więcej