Projekty

Projekt PLACES

Białostocki Park Naukowo–Technologiczny, z ramienia Miasta Białystok jest partnerem Politechniki Białostockiej w realizacji projektu z 7. Programu Ramowego Komisji Europejskiej "PLACES - Platform of Local Authorities and Communicators Engaged in Science" - platforma europejskich miast, centrów oraz muzeów nauki i techniki oraz innych organizatorów wydarzeń naukowych.

więcej

REDIS – Restructuring Districts into Science Quarters

Równolegle z tworzeniem Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego, Miasto Białystok było także partnerem projektu REDIS – Restructuring Districts into Science Quarters, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu URBACT II – wspierającego rozwój miast.

więcej