Projekty

Triple Helix

W dniach 18-19 czerwca 2015r. zorganizowaliśmy wspólnie z Uniwersytetem w Białymstoku i Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego międzynarodową konferencję pn. „Przedsiębiorczy uniwersytet i jego rola w regionalnym modelu Triple Helix”.

więcej

Rower Power

Firma EcoBike - polski producent rowerów elektrycznych, przekazała BPN-T dwa rowery, które są wykorzystywane przez pracowników jako pojazdy służbowe. Współpraca Parku z EcoBike wynika z realizacji projektu "Rower Power", który ma na celu promocję zdrowego trybu życia i dbanie o środowisko naturalne.

więcej

Podlaski Akcelerator Innowacji

Białostocki Park Naukowo-Technologiczny jest organizatorem konkursu "Podlaski Akcelerator Innowacji" (PAI). Jest to wyjątkowy projekt wspierający rozwój innowacyjnych pomysłów opartych o zastosowanie nowoczesnych technologii.

więcej

Projekt Talenty XXI wieku

Projekt koordynowany jest przez Centrum Kształcenia Ustawicznego we współpracy z Białostockim Parkiem Naukowo-Technologicznym. Jego celem jest wsparcie utalentowanych uczniów, studentów, absolwentów i pracowników nauki.

więcej

Zaprojektuj swój zysk

Białostocki Park Naukowo-Technologiczny zawarł z Instytutem Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. umowę o współpracy partnerskiej w ramach projektu „Zaprojektuj Swój Zysk”. Jego ideą jest poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez zastosowanie wzornictwa.

więcej