Triple Helix

Triple Helix

W dniach 18-19 czerwca 2015r. zorganizowaliśmy wspólnie z Uniwersytetem w Białymstoku i Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego międzynarodową konferencję pn. „Przedsiębiorczy uniwersytet i jego rola w regionalnym modelu Triple Helix”.

Celem konferencji było stworzenie interdyscyplinarnego forum prezentacji spostrzeżeń, osiągnięć badawczych oraz przedsięwzięć praktycznych i doświadczeń w zakresie współpracy pomiędzy trzema sektorami – nauką, administracją i biznesem.


Szczególna uwaga została zwrócona na rolę przedsiębiorczego uniwersytetu oraz parków naukowo-technologicznych w rozwoju regionu na tle modelu potrójnej spirali (Triple Helix).


W konferencji wzięli udział światowej klasy specjaliści m.in. ze Stanford University (USA), Münster University of Applied Sciences (Germany) i Tsinghua University (China), a także wybitne autorytety z Polski i krajów Europy Środkowo-Wschodniej.


Więcej o konferencji (kliknij)