Science Battle

Science Battle

Projekt skierowany do studentów białostockich uczelni, którzy pracują nad rozwiązaniem problemów biznesowych wytyczonych przez prywatne firmy.

Uczestnicy pracują nad "wyzwaniem" w kilkuosobowych grupach rywalizując z pozostałymi grupami o wypracowanie najlepszego rozwiązania. Nad przebiegiem prac grup czuwają mentorzy.


O wygranej w projekcie decyduje innowacyjność, przewaga konkurencyjna, a także gotowość wypracowanego rozwiązania do wykorzystania komercyjnego.


Edycje Science Battle:

  • Science Battle - Coral Edition - pierwsza edycja odbyła się przy współpracy z firmą Coral. Zadanie dotyczyło opracowania modelu sprzedaży mikroinstalacji fotowoltaicznej. Nagrodami tej edycji były trzymiesięczne płatne staże w firmie Coral dla trzech najbardziej zaangażowanych w projekt studentów, oraz udział w akredytowanym szkoleniu fotowoltaicznym dla wszystkich uczestników projektu.          Więcej o projekcie (kliknij);  Zwycięzcy (kliknij).
  • Science Battle - Tobo Edition - druga edycja organizowana jest przy współpracy z firmą Tobo Datczuk Sp. j. W edycji przygotowane zostało następujące wyzwanie: „Identyfikacja problemów i przyczyn ich występowania, mająca na celu stworzenie systemu innowacyjnej sprzedaży w firmie Tobo”. Zwycięzcy wygrali 3-miesięczne płatne staże w Tobo oraz nagrody rzeczowe. Więcej o projekcie (kliknij); Zwycięzcy (kliknij).