REDIS – Restructuring Districts into Science Quarters

REDIS – Restructuring Districts into Science Quarters

Równolegle z tworzeniem Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego, Miasto Białystok było także partnerem projektu REDIS – Restructuring Districts into Science Quarters, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu URBACT II – wspierającego rozwój miast.

Projekt ten dotyczył restrukturyzacji obszarów miejskich w dziedzinie nauki i koncentrował się na rozwoju miast poprzez promocję nauki i przedsiębiorczości. Liderem i pomysłodawcą projektu było miasto Magdeburg, a jego partnerami następujące miasta: Aarhus (Dania), Halle/Saale (Niemcy), Wiedeń (Austria), Pireus (Grecja), Manresa (Hiszpania), Newcastle (Wielka Brytania) oraz Białystok.


Projekt miał na celu zbadanie efektywności różnych sposobów restrukturyzacji terenów miejskich, aby przeobrazić je w obszary naukowe oraz opracować ogólne wskazówki dla wszystkich europejskich miast, jako bazy informacji do planowania i rozwoju podobnych procesów. Projekt stanowił więc platformę współpracy w zakresie wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy miastami europejskimi zaangażowanymi w procesy tworzenia dziedzin nauki.