Projekt Talenty XXI wieku

Projekt Talenty XXI wieku

Projekt koordynowany jest przez Centrum Kształcenia Ustawicznego we współpracy z Białostockim Parkiem Naukowo-Technologicznym. Jego celem jest wsparcie utalentowanych uczniów, studentów, absolwentów i pracowników nauki.

Celem projektu „Talenty XXI wieku” jest m.in. przygotowanie młodych białostoczan do pracy w innowacyjnych przedsiębiorstwach. Wykształceni i dobrze przygotowani pracownicy będą zachętą do inwestowania w naszym mieście. Mają także przyczynić się do wzrostu inwestycji firm spoza Białegostoku. Takich, dla których kluczowym czynnikiem rozwoju jest dostęp do kadr o najwyższych kompetencjach.


W ramach projektu „Talenty XXI wieku”:


  • obejmujemy wsparciem i opieką wiele grup adresatów, w tym uczniów różnych typów szkół, studentów, absolwentów wyższych uczelni, pracowników firm oraz innowatorów i wynalazców pozostających poza sferą nauki
  • współpracujemy z przedsiębiorcami zainteresowanymi zatrudnieniem i rozwojem utalentowanych osób
  • upowszechniamy dobre praktyki projektu

W ramach projektu "Talenty XXI wieku" pracownicy Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego prowadzą zajęcia z szeroko pojętej przedsiębiorczości. W IV edycji wydarzenia przeprowadziliśmy szkolenia z m.in. kreatywności, negocjacji w biznesie, wystąpień publicznych, sprzedaży, tworzenia biznes planu, własności intelektualnej.


Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z seminarium podsumowującego IV edycję projektu, które odbyło się w sali konferencyjnej BPN-T.