Projekt PLACES

Projekt PLACES

Białostocki Park Naukowo–Technologiczny, z ramienia Miasta Białystok jest partnerem Politechniki Białostockiej w realizacji projektu z 7. Programu Ramowego Komisji Europejskiej "PLACES - Platform of Local Authorities and Communicators Engaged in Science" - platforma europejskich miast, centrów oraz muzeów nauki i techniki oraz innych organizatorów wydarzeń naukowych.

Celem projektu jest stworzenie, zebranie i rozwinięcie najlepszych praktyk dotyczących działań z dziedziny komunikacji naukowej oraz rozpropagowanie ich w innych europejskich miastach.


Pierwszym wydarzeniem w ramach założeń projektu PLACES było zaproszenie na Politechnikę Białostocką odjazdowej wystawy matematycznej "Imaginary - oczami matematyki" z Instytutu Badań Matematycznych w Oberwolfach.


Uroczyste otwarcie wystawy połączone z „Interaktywnym testem IQ” oraz wystawą „Tajemnice Fizyki” prezentującą interaktywne eksponaty z Parku Miniatur w Łodzi odbyło się 31 maja 2012 r. w budynku Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej.