Platforma startowa Hub of Talents

Platforma startowa Hub of Talents

Platforma startowa dla nowych pomysłów „Hub of Talents” to program akceleracyjny, którego celem jest wsparcie osób posiadających innowacyjne pomysły na biznes.

Projekt tworzony jest we współpracy 6 technoparków z Białegostoku, Ełku, Elbląga,Olsztyna, Suwałk i Łomży,    a jego liderem i koordynatorem jest Białostocki Park Naukowo-Technologiczny.


Udział w programie mogą wziąć osoby, które nie ukończyły 35 lat, a zgłaszane pomysły nie mogą być przedmiotem działalności gospodarczej.


Osoby, które zakwalifikowały się do Platform startowych mogą bezpłatnie korzystać z pakietu usług podstawowych oraz specjalistycznych.


Zakres usług podstawowych obejmuje:

 • zapewnienie powierzchni odpowiedniej do potrzeb prowadzenia działalności przez inkubowany Startup  w ramach prac nad rozwojem pomysłu,
 • warsztaty z zakresu: wystąpień publicznych, team building, lean canvas, customer development,
 • narzędzia promocji,
 • mentoring,
 • obsługę księgową,
 • obsługę prawną,
 • doradztwo podatkowe,
 • obsługę związaną z ochroną praw własności przemysłowej,
 • podstawowe wsparcie marketingowe w zakresie opracowania elementów identyfikacji korporacyjnej,
 • udział w międzynarodowych wydarzeniach dla startupów,
 • opiekę Opiekuna Startupu.

Zakres usług specjalistycznych


Zakres usług specjalistycznych będzie dostosowany do potrzeb Startupu pod kątem rozwijanego pomysłu

i przygotowania modelu biznesowego. Obszary tych usług mogą obejmować:

 • wsparcie techniczne, technologiczne, inżynierskie, informatyczne oraz wzornicze (projektowanie, modyfikacje i utrzymanie efektywnych kosztowo praktycznych rozwiązań problemów, z wykorzystaniem wiedzy naukowej oraz technicznej),
 • wsparcie w zakresie zarządzania i przedsiębiorczości pod kątem rozwijanego pomysłu (ocena rynkowa produktu, stworzenie modelu biznesowego),
 • wsparcie w zakresie analiz potrzeb klienta (badanie rynku, odnajdowanie i ocenianie możliwości rynkowych, prowadzących do zaspokojenia potrzeb określonych odbiorców (nabywców) oraz dokładne ustalenie tych potrzeb, opracowywanie produktu oraz strategii jego dystrybucji, przygotowanie odpowiedniej strategii ceny i promocji, reklama i informacja o produkcie),
 • wsparcie w zakresie projektowania graficznego, tworzenia nazw i znaków firmowych, w tym wizualne kreowanie marki, tworzenie systemów identyfikacji oraz wspomagania sprzedaży.

Każdy pomysł biznesowy będzie miał przydzielonego opiekuna i wytyczoną indywidualną ścieżkę wsparcia

– w zależności od branży i potrzeb.


Mentorami w programie będą doświadczeni przedsiębiorcy, aniołowie biznesu, inwestorzy oraz osoby

z doświadczeniem wyniesionym ze startupów, które z sukcesem wprowadziły na rynek swój produkt. Ich zadaniem będzie dzielenie się rozległą wiedzą, inspirowanie i doradzanie swoim podopiecznym w zakresie tego, jak prowadzić i rozwijać działalność gospodarczą. Mentorzy posiadają także rozległą sieć kontaktów, co znacząco może pomóc w szukaniu pierwszych klientów lub partnerów biznesowych.


„Platformy startowe dla nowych pomysłów” to pilotażowy projekt Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Poddziałanie 1.1.1. 


Więcej informacji na stronie internetowej platformystartowe.gov.pl

Pełną listę startupów Hub of Talents można znaleźć na stronie: www.platformystartowe.gov.pl

Listę startupów, które zdobyły dofinansowanie w ramach poddziałania 1.1.2 POPW "Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej" można znaleźć na stronie: www.popw.parp.gov.pl

Pliki do pobrania

 • karta oceny formalnej.pdf

 • karta oceny merytorycznej.pdf

 • regulamin.pdf

 • umowa.pdf