Anioły w Białymstoku

Anioły w Białymstoku

„Anioły w Białymstoku” to koncepcja cyklu sesji treningowych służących promocji, z jednej strony, kultury współpracy multidyscyplinarnej środowisk mających najistotniejszy wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej, a z drugiej strony „design thinking” – metodologii kreatywnego rozwiązywania problemów w oparciu o empatię, opracowanej na Uniwersytecie Stanforda, USA i coraz powszechniej stosowanej na całym świecie.

"Anioły w Białymstoku" to pierwsza, wspólna inicjatywa Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego (BPN-T) i Polsko-Amerykańskiej Rady Współpracy (USPTC), której zadaniem jest ożywienie dialogu naszych przedsiębiorców, środowiska naukowego oraz administracji publicznej.


Szkolenia z metodologii design thinking skierowane są dla urzędników, pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni, doktorantów, studentów ostatnich lat i absolwentów oraz przedsiębiorców. Ich celem, oprócz nauki samej metodologii, jest promocja idei współpracy w zespołach multidyscyplinarnych i ukazywanie korzyści płynących z takiej współpracy, a także budowanie sieci kontaktów pomiędzy przedstawicielami sektorów aktywnie uczestniczących w tworzeniu ram dla rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej.


Nazwa przedsięwzięcia (Anioły w Białymstoku) bazuje na terminie „anioły biznesu” (są nim określani inwestorzy wspierający początkujących przedsiębiorców – startupowców). Jednakże, Anioły w kontekście naszej inicjatywy rozumiane są znacznie szerzej. Odnoszą się do wszystkich tych osób (przedsiębiorców, naukowców, urzędników, przedstawicieli NGOs, dziennikarzy itd.), które w sposób szczególny przyczyniają się do rozwoju i promocji przedsiębiorstw innowacyjnych na obszarze całej Polski Wschodniej.


Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z inauguracyjnego spotkania, które odbyło się 14 marca 2014 r. w Centroom – przestrzeni coworkingowej BPN-T.