Akcelerator innowacji, kooperacji i przedsiębiorczości akademickiej BPN-T

Akcelerator innowacji, kooperacji i przedsiębiorczości akademickiej BPN-T

Białostocki Park Naukowo-Technologiczny ruszył z projektem "Akcelerator innowacji, kooperacji i przedsiębiorczości akademickiej BPN-T" na realizację którego otrzymał ponad milion złotych dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Projekt miał na celu przede wszystkim wpierać rozwój przedsiębiorczości w regionie. W wyniku jego realizacji powstały dwie nowoczesne i wyjątkowe przestrzenie - Centroom oraz Transferownia.


Centroom to przestrzeń coworkingowa mieszcząca się w ścisłym centrum miasta. Zapewnia optymalne warunki kreatywnej pracy oraz buduje wkluczającą społeczność "wolnych strzelców" eksplorującą w praktyce nowe idee.


W ramach powołania Centroom zaplanowano:

  • zakup międzynarodowej licencji sieci przestrzeni coworkingowych,
  • zakup, adaptację oraz instalację wyposażenia Centroom,
  • zakup oprogramowania wspomagającego działalność Centroom i rozwijanie sieci współpracy międzynarodowej z podobnymi jednostkami.

Drugą przestrzenią jest Transferownia. Mają tu styczność dwa środowiska – akademickie oraz lokalni przedsiębiorcy. Ich współpraca polega na zlecaniu przez firmy różnych projektów, które są wykonywane przez studentów i naukowców.


W ramach powołania Transferowni zaplanowano:

  • zakup międzynarodowej licencji wspomagającej proces transferu technologii,
  • zakup oraz instalację wyposażenia Transferowni,
  • zakup oprogramowania wspomagającego działalność Transferowni i rozwijanie sieci współpracy międzynarodowej oraz wiodącymi ośrodkami transferu technologii.

Działalność Transferowni i Centroom przyczyni się do wzrostu innowacyjności firm w naszym regionie zapewniających nowe miejsca pracy wysokowykwalifikowanym mieszkańcom. Dzięki realizacji projektu zmniejszy się liczba wyjazdów absolwentów uczelni w celu poszukiwania zatrudnienia, a miasto będzie bardziej atrakcyjne dla inwestorów. Chętniej do miasta i regionu będą powracać także mieszkańcy, którzy wcześniej wyjechali.


Całkowita wartość projektu wynosi 2 419 359,45 zł, w tym 2 038 683,00 zł koszty kwalifikowane.


Projekt otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013.