Partnerzy

Fundacja Human Cloud

Celem Fundacji Na Rzecz Wspierania Rozwoju Technologii Human Cloud jest wszechstronna pomoc branży IT, poprzez wsparcie przedsięwzięć związanych rozwojem i wdrażaniem nowych technologii w przedsiębiorstwach sektora ICT, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania Internetu, zasobów technicznych umożliwiających zdalną pracę i technologii chmury obliczeniowej (cloud computing).

więcej