POLSKO AMERYKAŃSKA RADA WSPÓŁPRACY

POLSKO AMERYKAŃSKA RADA WSPÓŁPRACY

Polsko Amerykańska Rada Współpracy (USPTC) to stowarzyszenie na rzecz współpracy Polska-USA w zakresie rozwoju wymiany gospodarczej, współpracy naukowej i rozwoju technologii.

Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie i prowadzenie działań propagujących ideę wielopłaszczyznowej współpracy Polska – Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (USA) przede wszystkim w zakresie wymiany gospodarczej, rozwoju współpracy naukowej i naukowo-badawczej oraz wzajemnej wymiany i rozwoju technologii. 

Stowarzyszenie podejmuje także działania wspierające o charakterze edukacji, promocji, kulturalne i temu podobne o ile mają one wpływ na budowanie obecnych i przyszłych relacji pomiędzy RP i USA w wymienionym wyżej zakresie.