Biznes Klaster

Biznes Klaster

Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu to wspólnota firm, stowarzyszeń i jednostek naukowych, ale także wspólnota ideałów. Jest wzorem dobrych praktyk, promotorem przedsiębiorczości, kompetentnym i rzetelnym partnerem biznesowym dla innych firm, instytucji publicznych, administracji samorządowej. 

Fundamentalnym celem projektu jest zbudowanie stałej platformy kooperacji pomiędzy instytucjami działającymi w szeroko pojętym obszarze usług doradczych, finansowych i szkoleniowych, procesów biznesowych i marketingowych, jednostek z sektora B+R. 

Wymiernym efektem funkcjonowania Klastra będzie wzrost jakości świadczonych usług biznesowych oraz wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, co z kolei stanowi warunek konieczny do zbudowania nowoczesnej gospodarki. 


Zbudowanie innowacyjnej sieci współpracujących ze sobą instytucji otoczenia biznesu pośrednio przyczyni się do podniesienia atrakcyjności społeczno-gospodarczej całego regionu Polski Wschodniej oraz ograniczenia postępującej marginalizacji tej części kraju.