Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości to inicjatywa zmierzająca do rozwoju przedsiębiorczości wśród młodych Polaków. 

AIP realizuje projekty społeczne i biznesowe na skalę ogólnopolską i regionalną, gromadzi najwybitniejszych ekspertów młodej przedsiębiorczości oraz rozwija Innowacyjną Gospodarkę w Polsce, by wprowadzać młodych Polaków na przedsiębiorcze tory. AIP buduje sprzyjający klimat dla rozwoju przedsiębiorczości wśród młodych ludzi. W tym celu na najlepszych uczelniach w całej Polsce stworzono ponad 32 inkubatorów, oferujących pakiet innowacyjnych usług: od rozliczania księgowego i finansowego każdej firmy, poprzez pisanie umów i udzielanie porad prawnych.