Partnerzy

Biznes Klaster

Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu to wspólnota firm, stowarzyszeń i jednostek naukowych, ale także wspólnota ideałów. Jest wzorem dobrych praktyk, promotorem przedsiębiorczości, kompetentnym i rzetelnym partnerem biznesowym dla innych firm, instytucji publicznych, administracji samorządowej.

więcej

Fundacja Human Cloud

Celem Fundacji Na Rzecz Wspierania Rozwoju Technologii Human Cloud jest wszechstronna pomoc branży IT, poprzez wsparcie przedsięwzięć związanych rozwojem i wdrażaniem nowych technologii w przedsiębiorstwach sektora ICT, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania Internetu, zasobów technicznych umożliwiających zdalną pracę i technologii chmury obliczeniowej (cloud computing).

więcej