Aktualności

WARA w Hub of Talents 2

Aktualności 19/06/2020 10:00

W ramach Hub of Talents 2 Janusz Wróbel tworzy nowy polski system mechanicznych zabezpieczeń mienia, którego marka byłaby łatwo rozpoznawalna i utożsamiana z wysoką jakością nie tylko na rynku polskim.

więcej

Wsparcie przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej na skutek wystąpienia pandemii COVID-19

Aktualności 18/06/2020 21:15

Celem naboru jest wsparcie utrzymania działalności gospodarczej średniego przedsiębiorcy, który na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, w dniu udzielenia pomocy znajduje się w trudnej sytuacji lub odnotował spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku.

więcej

Wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw

Aktualności 18/06/2020 08:07

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu. Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa. Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa.

więcej

TIPME w Hub of Talents 2

Aktualności 17/06/2020 10:00

W ramach Hub of Talents 2 startup rozwija aplikację mobilną, za pomocą której klienci punktów usługowych będą mogli w sposób szybki i bezgotówkowy wpłacać napiwki bezpośrednio na konta bankowe zarejestrowanych w aplikacji pracowników.

więcej