Zrealizuj projekt z GovTech Polska!

Zrealizuj projekt z GovTech Polska!

27/11/2018 07:46 przez Katarzyna Rawska Aktualności

GovTech Polska to program, który otwiera administrację publiczną na współpracę z rynkiem startupów i MŚP. Administracja określa zapotrzebowanie na realizację konkretnego projektu (realna potrzeba w administracji!) a firmy zgłaszają swoje pomysły, chęć wzięcia udziału w konkursie i wdrożenie projektu. 

GovTech Polska to pionierski program w ramach którego administracja otwiera się na współpracę z rynkiem MŚP! Co to oznacza? Do tej pory małe i średnie firmy, ze względu na charakter zamówień publicznych, miały mniejsze szanse na realizację projektów technologicznych w instytucjach państwowych. GovTech Polska to zmienia i wychodzi do rynku MŚP, zapraszając firmy do udziału w konkursach, gdzie liczy się pomysł na realizację, a nie rozmiar przedsiębiorstwa, możliwość wpłaty wadium czy inne, trudne do spełnienia kwestie formalne.

Wnioski należy złożyć do 30.11.2018 r. do godz. 10:00

WAŻNE: Wniosek to tylko jeden podpis dla formalności, a nie gotowa propozycja rozwiązania.

Wyzwania:

.


Ministerstwo Cyfryzacji


Rozwiązanie, które wspomaga zarządzanie kompetencjami cyfrowymi w Polsce


Optymalne rozwiązanie pokazuje stan kompetencji cyfrowych w Polsce oraz sugeruje, w jakich obszarach lub dla jakich grup odbiorców pomoc państwa w zakresie szkoleń i kampanii edukacyjnych jest szczególnie potrzebna.Ministerstwo FinansówAplikacja, która pomoże zwalczać przemyt na granicach przez zastosowanie technologii rozpoznawania obrazów 


Optymalne rozwiązanie to system, który szybko i w sposób automatyczny będzie identyfikować przedmioty i zbiory przedmiotów w analizowanych zdjęciach inspekcyjnych wykonywanych przez urządzenia RTG, co pozwoli na zwiększenie skuteczności i przyspieszenie pracy operatorów skanerów.


Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii


Wyszukiwarka dla baz danych administracji wspierana modułem Business Intelligence


Optymalne rozwiązanie pozwoli na skrócenie czasu przygotowywania zamawianych materiałów (opracowania, tezy, analizy, dane statystyczne), przy jednoczesnym wzroście jakości dostarczanych dokumentów. Dzięki nowemu rozwiązaniu pracownicy będą mogli zaoszczędzić czas i poświęcić go na jeszcze aktywniejsze wspieranie przedsiębiorców.


Ministerstwo Zdrowia


System, który ułatwi wykrywanie zawyżania kosztów świadczeń zdrowotnych


Optymalne rozwiązanie to moduł służący do wykrywania nadużyć w zakresie rozliczeń świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych w perspektywie zjawisk tzw. upcodingu i unbundlingu.Miasto Świdnik


 

Aplikacja uszczelniająca system opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Optymalne rozwiązanie to arkusz kalkulacyjny Excel, który raz na kwartał będzie pozwalał wytypować adresy mieszkań, pod które należy przesłać zapytanie. Będzie ono dotyczyło wyjaśnienia możliwości wystąpienia nieprawidłowości w deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Co daje GovTech Polska startupom?

  • Równe szanse dla startupów, MŚP i dużych firm - dzięki GovTech Polska każda firma zainteresowana realizacją projektu technologicznego dla państwa może zgłosić swoją chęć uczestnictwa. Bez wadium, bez dodatkowych kryteriów, które ograniczają dostęp do zamówień mniejszym i średnim podmiotom.
  • Możliwość prezentacji pomysłu - w GovTech Polska najważniejszy jest pomysł na realizację danego projektu oraz kompetencje, które pozwolą na jego wdrożenie! Inne czynniki nie mają wpływu na wybór ostatecznego dostawcy.
  • Dynamiczny rozwój dla Twojej firmy - GovTech Polska daje szansę na realizację projektów o szerokiej skali i zastosowaniu - Twoim klientem jest Państwo!
  • Zasięg dostarczonego rozwiązania to miliony obywateli - na koniec dnia Twoje projekty usprawnią działanie państwa, ale korzyści z wdrożeń będą widoczne i odczuwalne także dla obywateli!
  • Zaawansowane technologicznie rozwiązania - w ramach GovTech Polska Ty i Twój zespół będziecie mogli realizować projekty opierające się na nowoczesnych i zaawansowanych rozwiązaniach, z obszarów takich jak: big data, sztuczna inteligencja czy business intelligence.

Dane kontaktowe dla poszczególnych wyzwań:

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa, wzp@mf.gov.pl

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, pl. Plac Trzech Krzyży 3, 00-507 Warszawa, govtech@mpit.gov.pl

Minister Cyfryzacji , ul. Królewska 27 , 00-060 Warszawa, izabela.kalita@mc.gov.pl

Ministerstwo Zdrowia: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Dubois 5A, 00-184 Warszawa, z rozszerzonym dopiskiem: NIE OTWIERAĆ PRZED 30 listopada 2018 g. 10:00 KONKURS dwuetapowy na moduł wykrywania nadużyć ”, wzp@csioz.gov.pl

Urząd Miasta Świdnik, ul. Wyspiańskiego 27, 21-040 Świdnik, govtech@e-swidnik.pl