Zmiana wzoru faktur wystawianych dla BPN-T od 2018 r.

Zmiana wzoru faktur wystawianych dla BPN-T od 2018 r.

04/01/2018 07:48 przez Katarzyna Dobrzyńska Aktualności

W związku z wejściem w życie skonsolidowanego rozliczenia z tytułu podatku VAT, Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, będący jednostką budżetową, informuje o konieczności zmiany wzoru faktur wystawianych dla BPN-T.

Faktury wystawiane przez kontrahentów BPN-T od 1 stycznia 2018 r. muszą zawierać następujące dane: 

NABYWCA: 

MIASTO BIAŁYSTOK

ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok 

NIP: 9662117220


ODBIORCA: 

BIAŁOSTOCKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY 

 ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok  


Faktury dostarczone przez kontrahentów BPN-T, bez wprowadzonych ww. zmian, będą traktowane jako niebyłe.