Zgłoś się do XIV edycji nagrody Podlaska Marka

Zgłoś się do XIV edycji nagrody Podlaska Marka

11/01/2018 08:30 przez Katarzyna Dobrzyńska Aktualności

Ruszyła XIV edycja Podlaskiej Marki, nagrody przyznawanej najlepszym inicjatywom, wydarzeniom, produktom lub inwestycjom w naszym regionie. Konkurs ma charakter otwarty -  każdy może zgłosić swojego kandydata. Przedsięwzięcie organizowane jest przez przez Marszałka Województwa Podlaskiego.

Rywalizacja o nagrodę główną prowadzona będzie w sześciu kategoriach tematycznych. Łącznie przyznanych zostanie 8 nagród, siedem decyzją Kapituły Nagrody, jedna w wyniku głosowania internautów (Podlaska Marka Konsumentów).

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie podlaskamarka.pl. Należy przesłać go pocztą elektroniczną lub tradycyjną.

Zgłoszenia przyjmowane są do 22 stycznia 2018 r.

Po zamknięciu etapu zgłoszeń, właściciele produktów zostaną poproszeni o potwierdzenie gotowości udziału w Podlaskiej Marce poprzez wypełnienie ankiety autoryzacyjnej. Jej przekazanie organizatorowi oznaczać będzie spełnienie wymogów formalnych i przyjęcie zgłoszenia do dalszego etapu. Będzie nim ocena merytoryczna, której dokona Kapituła Nagrody. W jej skład wchodzą przedstawiciele świata kultury, mediów, biznesu oraz organizacji pozarządowych. W każdej kategorii Kapituła wskaże trzy nominacje. Łącznie nominowanych zostanie 21 produktów.


Gala finałowa Podlaskiej Marki odbędzie się w kwietniu 2018 roku w Operze i Filharmonii Podlaskiej – Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku. Laureaci otrzymają nagrodę finansową w wysokości 10 000 złotych oraz reklamę w mediach regionalnych i ogólnopolskich. Mogą również liczyć na promocję w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych, w których uczestniczyć będzie Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

W ostatnich latach wśród laureatów nagrody nie brakowało firm i osób powiązanych z Białostockim Parkiem Naukowo-Technologicznym. Podlaską Markę w roku 2016 w kategorii Odkrycie otrzymał Petros Psyllos, za urządzenie MATIA. Jest to sztuczne oko dla osób niewidomych. Młody wynalazca brał udział w projekcie Platformy Startowej dla nowych pomysłów "Hub of Talents", którego liderem był BPN-T.


W 2015 roku Podlaską Markę Konsumentów za stworzenie Robota Photona otrzymał nasz obecny rezydent  Photon Entertainment Sp. z o.o.


Tytuł Ambasadora Podlaskiej Gospodarki w 2016 roku otrzymał nasz rezydent Klaster Obróbki Metali. Jest to wyróżnienie, które Zarząd Województwa Podlaskiego przyznaje branżom o szczególnym znaczeniu dla promocji i rozwoju województwa podlaskiego.

Kategorie Podlaskiej Marki

  • PRODUKT: wyroby i usługi, posiadające szczególne cechy jakościowe, użytkowe, estetyczne; produkty o ugruntowanej pozycji, rozpoznawalności oraz znaczeniu na rynkach krajowym i zagranicznych.
  • INWESTYCJA: obiekty infrastrukturalne, budynki i budowle, wykorzystujące nowoczesne i innowacyjne rozwiązania architektoniczne i budowlane.
  • ODKRYCIE: przedmioty i usługi, powstałe w oparciu o innowacyjne rozwiązanie.
  • WYDARZENIE: wydarzenia o dużym potencjale rozwojowym, rozpoznawalne w województwie podlaskim i poza nim.
  • KULTURA: dzieła, instytucje, wydarzenia lub inicjatywy o szczególnym znaczeniu dla promocji kultury i dziedzictwa kulturowego województwa podlaskiego.
  • SPOŁECZEŃSTWO: instytucje, organizacje społeczne lub ich inicjatywy, które wychodzą naprzeciw istotnym problemom społecznym.