Zajęcia dydaktyczne studentów UMB w BPN-T

Zajęcia dydaktyczne studentów UMB w BPN-T

01/03/2017 08:19 przez Barbara Supińska Aktualności Z życia firm

28 lutego w pracowni komputerowej Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego, zostały przeprowadzone pierwsze w tym semestrze zajęcia dydaktyczne ze studentami Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

W ramach umowy o współpracy pomiędzy BPN-T i UMB w Laboratorium Obrazowania Molekularnego (LOM) od roku realizowane są projekty naukowo-badawcze Uczelni i prowadzone zajęcia dydaktyczne. Nowoczesna metoda obrazowania medycznego PET/MR to innowacyjna technika jednoczasowej rejestracji obrazów całego ciała z wykorzystaniem pozytronowej tomografii emisyjnej sprzężonej z 3-teslowym rezonansem magnetycznym. Dzięki tej zaawansowanej technologii możliwa jest detekcja wczesnych zaburzeń metabolizmu i dokładne określenie zmian strukturalnych w poszczególnych narządach i układach ludzkiego organizmu. W pracowni Bioskaner PET-MR badania hybrydowe wykonywane są w diagnostyce i monitorowaniu pacjentów ze schorzeniami onkologicznymi, kardiologicznymi i metabolicznymi.

W lipcu ubiegłego roku w ramach Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku została powołana nowa jednostka naukowo-dydaktyczna: Samodzielna Pracownia Laboratorium Obrazowania Molekularnego. Jej głównym celem jest zapoznanie studentów z najnowocześniejszymi technikami obrazowania medycznego i umożliwienie bezpośredniego zapoznania się z możliwościami diagnostycznymi nowoczesnego aparatu Biograph mMR zakupionego w ramach projektu BPN-T.

Możliwość przeprowadzania zajęć praktycznych z wykorzystaniem innowacyjnej w skali światowej technologii to realizacja założeń unowocześniania systemu kształcenia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Władze Uczelni liczą również na poszerzenie możliwości współpracy z innymi placówkami naukowymi w zakresie projektów badawczych i prac naukowych. – podsumowała Dorota Jurgilewicz, koordynator LOM.