XXI edycja konkursu Polski Produkt Przyszłości

XXI edycja konkursu Polski Produkt Przyszłości

04/09/2018 08:29 przez Katarzyna Dobrzyńska Aktualności

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zapraszają do udziału w XXI edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości. Nagrodą jest grant do 100 tys. zł z przeznaczeniem na rozwój, promocję lub umiędzynarodowienie produktu. Termin zgłoszeń mija 5 października.

Celem konkursu Polski Produkt Przyszłości jest rozwój firmy, promocja i umiędzynarodowienie najbardziej innowacyjnych produktów i technologii wytworzonych w Polsce.W dwudziestoletniej historii konkursu zgłoszono ponad 900 innowacyjnych projektów. Były to nowości z różnych obszarów techniki, m.in. z branży: medycznej, farmaceutycznej, elektronicznej, chemicznej. Kapituła konkursu nagrodziła dotychczas 53 projektów, a ponad 109 przyznała wyróżnienia.


Uczestnikami konkursu mogą być jednostki naukowe, przedsiębiorcy i konsorcja składające się z jednostki naukowej i przedsiębiorcy prowadzące działalność na terenie Polski. 


Do konkursu mogą zostać zgłoszone produkty, które zostały doprowadzone co najmniej do etapu prac wdrożeniowych, albo zostały wdrożone do produkcji maksymalnie 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku konkursowego.W każdej kategorii przyznawana jest jedna nagroda oraz maksymalnie cztery wyróżnienia.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przedstawienie nowego, innowacyjnego produktu (wyrobu lub technologii) w jednej z trzech kategorii:

 • Produkt Przyszłości jednostki naukowej
 •  Produkt Przyszłości przedsiębiorcy
 •  Produkt Przyszłości wspólny jednostki naukowej i przedsiębiorcy

Nagrodzeni w konkursie otrzymują:


 • statuetkę i dyplom,
 • prawo posługiwania się w korespondencji i promocji znakiem i hasłem Polski Produkt Przyszłości,
 • możliwość uzyskania grantu w maksymalnej kwocie 100 tys. zł z przeznaczeniem na rozwój, promocję lub umiędzynarodowienie produktu,
 • promocję produktu (informacje na temat produktów nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie Polski Produkt Przyszłości będą zamieszczane w materiałach informacyjnych przygotowywanych przez PARP w związku z promocją konkursu, między innymi w Katalogu Laureatów, filmach, materiałach prasowych.

Wyróżnieni w konkursie otrzymują:


 • statuetkę i dyplom,
 • prawo posługiwania się w korespondencji i promocji znakiem i hasłem Polski Produkt Przyszłości,
 • możliwość uzyskania grantu w maksymalnej kwocie 25 tys. zł z przeznaczeniem na rozwój, promocję lub umiędzynarodowienie produktu,
 • promocję produktu (informacje na temat produktów nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie Polski Produkt Przyszłości będą zamieszczane w materiałach informacyjnych przygotowywanych przez PARP w związku z promocją konkursu, między innymi w Katalogu Laureatów, filmach, materiałach prasowych.

Zgłoszenia

Wnioski konkursowe można składać osobiście lub wysłać pocztą z dopiskiem: Konkurs Polski Produkt Przyszłości na adres:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa

Do 5 października 2018 r.godz. 16:30.