Wstępna ocena merytoryczna - negatywna - do III rundy inkubacji Hub of Talents 2

Wstępna ocena merytoryczna - negatywna - do III rundy inkubacji Hub of Talents 2

14/05/2020 12:34 przez Katarzyna Rawska Aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami wstępnej negatywnej oceny merytorycznej wniosków inkubacyjnych złożonych do III cyklu inkubacji w ramach projektu Platformy startowej dla nowych pomysłów Hub of Talents 2.

Lista wniosków inkubacyjnych po wstępnej ocenie merytorycznej do III cyklu inkubacji ocenionych do dnia 11 maja 2020 r., które nie spełniły kryteriów merytorycznych

  • Wyniki wstępnej oceny merytorycznej negatywna