Aktualizacją oceny formalnej do IV rundy inkubacji Hub of Talents 2

Aktualizacją oceny formalnej do IV rundy inkubacji Hub of Talents 2

27/10/2020 14:00 przez Katarzyna Rawska Aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny formalnej wniosków inkubacyjnych złożonych do IV cyklu inkubacji w ramach projektu Platformy startowej dla nowych pomysłów Hub of Talents 2.

Ocena formalna obejmuje wnioski złożone IV cyklu inkubacji do dnia 

7 września 2020 r.

  • Wyniki oceny formalnej negatywna

  • Wyniki oceny formalnej pozytywna

Ocena formalna obejmuje wnioski złożone IV cyklu inkubacji od dnia

8 września 2020 r. do 26 października 2020r.

  • Wyniki oceny formalnej negatywna

  • Wyniki oceny formalnej pozytywna