Wyniki wstępnej oceny merytorycznej I rundy inkubacji Hub of Talents 2

Wyniki wstępnej oceny merytorycznej I rundy inkubacji Hub of Talents 2

31/05/2019 17:00 przez Katarzyna Rawska Aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami wstępnej oceny merytorycznej wniosków inkubacyjnych złożonych do I cyklu inkubacji w ramach projektu Platformy startowej dla nowych pomysłów Hub of Talents 2.

Wyniki wstępnej oceny merytorycznej wniosków inkubacyjnych

  • Wyniki wstępnej oceny merytorycznej negatywna

  • Wyniki wstępnej oceny merytorycznej pozytywna