Wyniki wstępnej oceny formalnej III tury inkubacji Hub of Talents 2

Wyniki wstępnej oceny formalnej III tury inkubacji Hub of Talents 2

19/03/2020 08:59 przez Katarzyna Rawska Aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z wstępnymi wynikami oceny formalnej wniosków inkubacyjnych złożonych do III cyklu inkubacji w ramach projektu Platformy startowej dla nowych pomysłów Hub of Talents 2.

Uzasadnienie niespełnienia kryteriów formalnych jest przedstawione w informacji mailowej wysłanej do poszczególnych Pomysłodawców, których wniosek inkubacyjny otrzymał ocenę negatywną.


Informujemy, że Pomysłodawcy mają możliwość ponownego złożenia wniosku inkubacyjnego w ramach trwającego naboru do III cyklu inkubacji.

Wyniki oceny formalnej wniosków inkubacyjnych złożonych do dnia 18 marca 2020 roku.

  • Wyniki oceny formalnej pozytywna

  • Wyniki oceny formalnej negatywna