Wyniki oceny formalnej III tury inkubacji Hub of Talents 2 cz. II

Wyniki oceny formalnej III tury inkubacji Hub of Talents 2 cz. II

07/05/2020 14:58 przez Katarzyna Rawska Aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z  wynikami oceny formalnej wniosków inkubacyjnych złożonych do III cyklu inkubacji w ramach projektu Platformy startowej dla nowych pomysłów Hub of Talents 2 do dnia 7 maja 2020 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z  II częścią wyników oceny formalnej wniosków inkubacyjnych złożonych do III cyklu inkubacji w ramach projektu Platformy startowej dla nowych pomysłów Hub of Talents 2.


Uzasadnienie niespełnienia kryteriów formalnych jest przedstawione w informacji mailowej wysłanej do poszczególnych Pomysłodawców, których wniosek inkubacyjny otrzymał ocenę negatywną.


Informujemy, że Pomysłodawcy mają możliwość ponownego złożenia wniosku inkubacyjnego w ramach trwającego naboru do III cyklu inkubacji.

Wyniki oceny formalnej wniosków inkubacyjnych złożonych do dnia 7 maja 2020 roku.

  • Wyniki oceny formalnej pozytywna

  • Wyniki oceny formalnej negatywna