Worker-PRO  w Hub of Talents 2

Worker-PRO w Hub of Talents 2

10/05/2021 10:00 przez Katarzyna Rawska Aktualności

Worker-PRO to aplikacja, której zadaniem jest tworzenie nowych, bardziej wydajnych schematów pracy firm montażowych, automatyzacja podstawowych czynności, np. automatyczne tworzenia dokumentów i ich automatyczna wysyłka, czy efektywniejsze planowanie i przydzielanie pracy jak i kontrola realizacja zadań firmowych przez poszczególnych pracowników. 

Komunikacja z klientem i pracownikami odbywa się za pomocą systemu, co jeszcze bardziej usprawnia codzienne funkcjonowanie firmy. Wszystkie zastosowane rozwiązania będą miały bezpośredni wpływ na podniesienie wydajności całego przedsiębiorstwa oraz usystematyzowanie i przejrzystość codziennej pracy.

Zdjęcie przedstawia podgląd na aplikacje Worker-PRO.

Zdjęcie przedstawia podgląd na aplikacje Worker-PRO.

[Grafika nagłówkowa przedstawia startup Worker-PROPo lewej stronie napis: Worker-PRO Po prawej stronie zdjęcie, które przedstawia kierownika budowy w białym kasku, który używa aplikacji WORKER-PRO na tablecie. Mężczyzna przedstawiony jest z tyłu, w tle widać budowę.[Na dole strony na grafice od lewej do prawej: logo Funduszy Europejskich Polska Wschodnia, flaga Rzeczypospolitej Polski, logo Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego, flaga Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).]

[Grafika nagłówkowa przedstawia startup Worker-PRO
Po lewej stronie napis: Worker-PRO 

Po prawej stronie zdjęcie, które przedstawia kierownika budowy w białym kasku, który używa aplikacji WORKER-PRO na tablecie. Mężczyzna przedstawiony jest z tyłu, w tle widać budowę.

[Na dole strony na grafice od lewej do prawej: logo Funduszy Europejskich Polska Wschodnia, flaga Rzeczypospolitej Polski, logo Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego, flaga Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).]