Warsztaty regionalne programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Warsztaty regionalne programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

22/05/2023 08:39 przez Kamila Lebiedzińska Aktualności

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Białostocki Park Naukowo-Technologiczny zaprasza na spotkanie informacyjno-warsztatowe dotyczące wsparcia z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027. Spotkanie skierowane jest również do przedsiębiorców zainteresowanych wsparciem z programu.

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej jest kontynuacją wsparcia dla wschodnich województw na lata 2021-2027, aby przyspieszyć ich rozwój. Z Programu dofinansowywane będą projekty nastawione na biznes, adaptację miast do zmian klimatu, rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej, ochronę bioróżnorodności, rozwój inteligentnych sieci dystrybucji energii, zwiększenie dostępności kolejowej i drogowej oraz rozwój zrównoważonej turystyki.


Wszystkich zainteresowanych zapraszamy 28 czerwca 2023 roku o godz. 11:00 do siedziby BPN-T. W programie spotkania m.in.: prezentacja programu FEPW, informacje o warunkach przyznania dofinansowania i realizacji projektów (m.in. kryteria wyboru projektów).


Równolegle zostaną przeprowadzone sesje warsztatowe dla beneficjentów FEPW: 

 - dla przedsiębiorców: 

  •  Automatyzacja i robotyzacja w MŚP (prowadzenie: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości) 
  •  Wzornictwo w MŚP (prowadzenie: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości) 

 - dla samorządów: 

  •  Adaptacja do zmian klimatu (prowadzenie: Ministerstwo Klimatu i Środowiska) 
  •  Zrównoważona mobilność miejska (prowadzenie: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości)   

Wstęp na spotkanie jest bezpłatny

Liczba miejsc jest ograniczona, obowiązuje wcześniejsza rejestracja za pomocą formularza dostępnego pod adresem:

[Grafika nagłówkowa przedstawia zaproszenie na spotkanie: zdjęcie kobiety na tle biura, poniżej granatowy pasek z napisem Fundusze Europejskie, na środku niebieski pasek z napisem: Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, poniżej informacja o wydarzeniu (data i miejsce).]

[Na dole strony na grafice od lewej do prawej: logo Funduszy Europejskich Polska Wschodnia, flaga Rzeczypospolitej Polski, flaga Unii Europejskiej]