W BPN-T zbadasz zgodność wyrobów z prawem UE

W BPN-T zbadasz zgodność wyrobów z prawem UE

01/02/2018 09:01 przez Katarzyna Dobrzyńska Aktualności Z życia firm

Laboratorium Badania Kompatybilności Elektromagnetycznej znajdujące się w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym spełniło wymagania Polskiego Centrum Akredytacji i może wykonywać akredytowane badania w zakresie odporności urządzeń na zjawiska elektromagnetyczne oraz pomiarów emisji elektromagnetycznej. Takie testy bezpieczeństwa muszą przejść wszystkie urządzenia sprzedawane na terenie Unii Europejskiej.

Na co dzień każdy z nas ma do czynienia ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Rozwój technologii wymaga zastosowania coraz bardziej złożonych komponentów elektronicznych, zwiększania częstotliwości pracy mikroprocesorów oraz ich mocy obliczeniowej. W efekcie współczesne urządzenia elektroniczne mogą wytwarzać zaburzenia radioelektryczne oraz stają się wrażliwe na zjawiska elektromagnetyczne w otoczeniu. Objawia się to na przykład zaburzeniami pracy domowego sprzętu AGD i RTV lub zakłóceniami w pracy telefonii komórkowej i komunikacji bezprzewodowej. 

Najwyższy standard badań

Głównym celem badań prowadzanych w Laboratorium Badania Kompatybilności Elektromagnetycznej jest ustalenie, czy pole elektromagnetyczne generowane przez urządzenie nie będzie wpływać negatywnie na odbiorniki radiowe działające w jego otoczeniu oraz czy badane urządzenie będzie działać poprawnie w pobliżu nadajników radiowych. Zagadnienia dopełniają zjawiska fizyczne znane ludzkości od wieków, a które nabrały zupełnie nowego znaczenia wraz z rozwojem elektroniki np. wyładowania elektrostatyczne i piorunowe. Dzięki akredytacji producenci mają pewność, że badania zostaną przeprowadzone w najwyższym standardzie i stanowią niepodważalną podstawę do dopuszczenia wyrobu do sprzedaży na terytorium całej Unii Europejskiej.   

Jesteśmy jedynym ośrodkiem na Podlasiu, który uzyskał akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie badania kompatybilności elektromagnetycznej. Liczymy jednak, że będą zgłaszać się do nas firmy nie tylko z regionu, ale również z Polski i sąsiednich krajów. Do tej pory w białostockim laboratorium przebadaliśmy ponad 50 produktów. Najciekawszym z nich było urządzenie wspomagające pracę spawaczy, które miało zdolność do poruszania się po każdej powierzchni. – zdradza Tomasz Woźnica, Kierownik Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej w BPN-T.

Od małych urządzeń po 3 tonowe

Zakres badań prowadzonych w Laboratorium Badania Kompatybilności Elektromagnetycznej w BPN-T dotyczy niemal wszystkich urządzeń elektronicznych: od małych radioodbiorników, aż po skomplikowany sprzęt laboratoryjny – ważne aby produkt nie przekroczył wagi 3 ton. W tym celu białostockie laboratorium posiada największą w północno-wschodniej Polsce komorę semibezodbiciową (SAC). Zmieści się w niej nawet mały pojazd.


Operatorem Laboratorium Badania Kompatybilności Elektromagnetycznej jest Instytut Technik Innowacyjnych EMAG. Instytut prowadzi badania już od 40 lat, w tym od 15 lat w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dla branży kolejowej, IoT, AGD, automotive, medycznej, IT czy przemysłu zbrojeniowego. Wieloletnie doświadczenie plasuje EMAG na wysokiej pozycji wśród czołowych centrów badawczych w kraju

Pełną ofertę Laboratorium Badania Kompatybilności Elektromagnetycznej można znaleźć na stronie:
http://bit.ly/badaniaEMC